TURISTICKÉ INFORMACE

Počátky Kašperských Hor, původním názvem Bergreichenstein, jsou spojeny s hlubinným dolováním zlata ve 13. století. Ve 14. století zde stávala rozsáhlá hornická osada při významném zlatonosném revíru. V 15. století bylo v provozu téměř 40 větších zlatodolů a řada štol. Za panování Jana Lucemburského dostaly Kašperské Hory statut města. Karel IV nechal v r. 1356 budovat nad Kašperskými Horami hrad Kašperk, k ochraně kupecké stezky z Bavorska do Čech.

Střed tohoto líbezného městečka s 1500 obyvateli tvoří mírně se svažující náměstí, které je obklopeno domy se středověkými jádry. Náměstí dominuje gotický kostel svaté Markéty s vysokou věží z poloviny 14. století. Na náměstí poutá pozornost také městská radnice – původně tzv. Panský dům. K dalším významným stavbám patří hřbitovní kaple sv. Anny a kostel sv. Mikuláše, trojlodní bazilika z počátku 14. století, která se dodnes dochovala v nezměněné podobě a která je jedním z nejstarších center osídlení kraje. Nabízí se zajímavé komentované prohlídky kostelů a města v českém a německém jazyce. Ve spodní části města se nachází poutní kostel Panny Marie Sněžné s původní kaplí Grantl. Podle této svatyně se také slaví hlavní kašpersko-horská pouť Panny Marie Sněžné, vždy prvou neděli v srpnu.

Bohoslužby: nedělní mše sv. v 9.30 hod., středeční bohoslužba slova v 9.00 hod., páteční mše sv. v 17.00 hod. s adorací Nejsvětější svátosti a příležitost svátosti smíření od 16.00 hod. (změny vyhrazené).

Další aktivity ve farnosti: modlitba růžence – středa 19.00 hod.; modlitba Lectio divina – 3. a 4. pátek od 18.00 hod.; měsíční modlitba Korunky Božího milosrdenství s příležitostí svátosti smíření – obvykle 2. sobota v měsíci od 10.00 hod.; Klub Jonáš pro děti – čtvrtek od 15.00 hod.; diskusní a vzdělávací klub 3K (káva, koláč, kultura) – příležitostně; rekolekce a duchovní dovolené – na požádání.

VÝLETY

Kašperské Hory jsou centrem Šumavy. Krásné vycházky a výlety se dají dělat přímo z Kašperských Hor nebo se dá použít autobus, který jezdí poměrně často na Srní, Modravu, do Sušice…

V samotných Kašperských Horách je možné navštívit tři kostely – sv. Markétu, sv. Mikuláše a Pannu Marii Sněžnou, kde třeba sv. Mikuláš je třetím nejstarším kostelem na Šumavě. Krom toho je zde Museum Šumavy s velmi zajímavými sbírkami historického skla, soch a obrazů z místních kostelů, lidového umění i lidových předmětů denní potřeby včetně krásných betlémů i rozsáhlou přírodovědnou sbírkou. Krom tohoto musea stojí za návštěvu i Museum motocyklů a lidových hraček. Pro poučení i zábavu lze navštívit i informační středisko Národního parku v bývalých kasárnách na okraji městečka.

Nedaleko Kašperských Hor stojí už od roku 1356 hrad Kašperk se dvěma prohlídkovými trasami a spoustou zajímavých akcí pro děti i rodiče. Amálino údolí pod Kašperskými Horami je malebné místo se Zlatým potokem, zbytky staveb, kde se vyráběly sirky a dřevěný drát, mnoha středověkými zlatonosnými štolami i moderní seismickou stanicí. Nad tímto údolím se nachází malá osada Červená, překrásná stará vesnička uprostřed hor a lesů, známá i velikým stádem bizonů.
Kolem Kašperských Hor vede mnoho naučných stezek – Stezka Zlatokopů, Strážců hranice, Stezka původními vesnicemi a další. Všechny vychází od kostela na náměstí a na městském informačním středisku mají jejich popis a mapky. Krom spousty pěších, cyklistických i běžkařských výletů po Šumavě, ať už na náhorních planinách kolem Kvildy a Horské Kvildy, na Modravě či kolem Srní a Vchynicko-Tetovského kanálu je možné navštívit krásná šumavská jezera Černé a Čertovo, Prášilské, nebo jezero Laka, slatě – Jezerní, Tříjezerní, Chalupskou a další, podívat se na Alpy z vrcholu Oblíku nebo si prohlédnout pozůstatky zaniklých osad, které můžeme tušit jen podle pár zbytků starých základů a několika ovocných stromů.

Ať je jakékoliv počasí a jakákoliv roční doba, na Šumavě se nelze nudit a vždy se tu dá podnikat spoust zajímavých akci. Budeme rádi, když nám dovolíte pomoci Vám s Vaším denním programem. V každém případě doporučujeme začít dovolenou návštěvou informačního střediska v budově radnice, kde Vám krom spousty tipů na výlety dají i prospekty, mapky a jízdní řády turistických autobusů. Zároveň je možné zakoupit si tam velké mapy, mnoho publikací o Šumavě i tradiční šumavské produkty a vkusné upomínky. Jejich webové stránky jsou: http://www.sumavanet.cz/ickhory/