Počátky Kašperských Hor, které se nachází v nadmořské výšce 730 m, jsou spojeny s hlubinným dolováním zlata ve 13. století. Ve 14. století zde stávala rozsáhlá hornická osada při významném zlatonosném revíru. V 15. století bylo v provozu téměř 40 větších zlatodolů a řada štol. Za panování Jana Lucemburského dostaly Kašperské Hory statut města. Karel IV nechal v r. 1356 budovat nad Kašperskými Horami hrad Kašperk, k ochraně kupecké stezky z Bavorska do Čech.

Střed tohoto líbezného městečka s 1500 obyvateli tvoří mírně se svažující náměstí, které je obklopeno domy se středověkými jádry. Náměstí dominuje gotický kostel svaté Markéty s vysokou věží z poloviny 14. století. Na náměstí poutá pozornost také městská radnice – původně tzv. Panský dům. K dalším významným stavbám patří hřbitovní kaple sv. Anny a kostel sv. Mikuláše, trojlodní bazilika z počátku 14. století, která se dodnes dochovala v nezměněné podobě a která je jedním z nejstarších center osídlení kraje. Nabízí se zajímavé komentované prohlídky kostelů a města v českém a německém jazyce. Ve spodní části města se nachází poutní kostel Panny Marie Sněžné s původní kaplí Grantl. Podle této svatyně se také slaví hlavní kašpersko-horská pouť Panny Marie Sněžné, vždy prvou neděli v srpnu, která přiláká několik stovek poutníků.

V Kašperských Horách a blízkém okolí najdete více než 10 kaváren, restaurací a barů nejrůznějších cenových skupin. Mimo sezonu je mnoho z nich zavřené. Místní COOP supermarket má celoročně otevřeno 7 dnů v týdnu. Kromě toho je tu i jedna večerka. Pošta a bankmat se nachází v blízkosti Domus Maria. Dva místní hotely mají saunu, V zimě je možné ližování v místě, které je také vhodné pro začátečníky.

Bydlíte v impozantní budově arciděkanství pocházející z 19. století s velkou zahradou a parkování na nádvoří. Arciděkanství se nachází přímo na náměstí. Budova vyzařuje velmi příjemnou a uklidňující atmosféru.

Bohoslužby: nedělní mše sv. v 9.30 hod., středeční bohoslužba slova v 9.00 hod., páteční mše sv. v 17.00 hod. s adorací Nejsvětější svátosti a příležitost svátosti smíření od 16.00 hod. (změny vyhrazené).

Další aktivity ve farnosti: modlitba růžence – středa 19.00 hod.; modlitba Lectio divina – 3. a 4. pátek od 18.00 hod.; měsíční modlitba Korunky Božího milosrdenství s příležitostí svátosti smíření – obvykle 2. sobota v měsíci od 10.00 hod.; Klub Jonáš pro děti – čtvrtek od 15.00 hod.; diskusní a vzdělávací klub 3K (káva, koláč, kultura) – příležitostně; rekolekce a duchovní dovolené – příležitostně; pěvecký soubor Metanoia; kapela Druhý pokus.

Významné události: Poutní slavnost k Panně Marii Sněžné (kolem 5. 8), Festival Mount Kašperk (5. 7), Slavnostní procesí Božího Těla (v neděli po slavnosti Těla a Krve Páně), Rybova mše vánoční s žehnáním manželům (v sobotu před svátkem Svaté rodiny), Hubertská mše sv. (kolem 3. 11)